Psihološko savjetovalište Smokvina

Psihološko savjetovalište za mlade, odrasle i obitelj

 

Bračno i partnersko savjetovanje

Muče vas svađe i nerazumijevanje? Unaprijedite komunikaciju, uskladite odnose.

 

Psihološki tretmani za mlade

Savjetovanje za mlade

Loše ocjene? Problematično ponašanje? Razvod roditelja? Nova škola? Loša slika o sebi?

Profesionalno usmjeravanje

Roditelji i djeco!

U dilemi ste koja je srednja škola najbolja za vašeg osmaša? Ne znate koji bi fakultet bio najbolji? Želite biti sigurni da će buduća srednja škola ili faks biti dobar izbor? Dođite s djecom na profesionalnu orijentaciju i savjetovanje!

Individualno psihološko savjetovanje
Vratite samopouzdanje, riješite probleme
Partnersko ili bračno savjetovanje
Unaprijedite komunikaciju i uskladite odnose
Za mlade
Pomoć kod emocionalnih teškoća mladih
Profesionalno usmjeravanje
Roditelji, dođite sa svojim osmašem ili maturantom na profesionalno usmjeravanje i savjetovanje.

Dobrodošli u psihološko savjetovalište Smokvina

u gradu Rijeci,  Manzonijeva 2, kontakt:  091 553 4580

Psihološko Savjetovalište Smokvina u gradu Rijeci namijenjeno je djeci, mladima i odraslim osobama koje imaju potrebu za psihološkim savjetom, podrškom ili jednostavno razgovorom sa stručnom i neutralnom osobom – psihologom.

Što je to psihološko savjetovanje?

To je proces psihološkog osnaživanja osobe tehnikom razgovora sa ciljem postupnog prevladavanja problema te postizanja većeg zadovoljstva u životu.

Kako Savjetovalište Smokvina može pomoći?

Savjetovalište Smokvina u gradu Rijeci nudi psihološko savjetovanje koje pomaže osobi da se nosi sa tegobama poput tjeskobe, stresa, straha, tuge i depresije. Osim umanjivanja i eliminiranja emocionalne patnje psihološko savjetovanje ima za cilj da osoba svoje osobne probleme transformira u svoj osobni rast i razvoj i to putem učenja novih, kreativnijih, produktivnijih oblika razmišljanja, ponašanja i emocionalnog reagiranja. Psihološko savjetovanje može olakšati pojedincu da se nosi sa kriznim situacijama te problemima u životu za koje mu se ponekad čini da nadilazi njegove trenutne kapacitete. Ukratko, psihološko savjetovanje pomaže osobama i da se suoče sa nekom teškom fazom unutar svog normalnog životnog ciklusa poput promjena u karijeri, krize na intimnom polju odnosno poteškoća u komunikaciji u obitelji.

Tko se sve može Savjetovalištu Smokvina obratiti?

Psihološkom Savjetovalištu Smokvina u gradu Rijeci mogu se obratiti djeca, mladi i odrasle osobe koje su u kriznim situacijama odnosno odrasle osobe koje su pod stresom zbog problema na poslu, imaju osjećaj straha, panike i tjeskobe, koje se suočavaju sa kontinuiranim problemima komunikacije u obitelji, koje moraju donijeti teške odluke unutar obitelji, te one koje su u depresiji ili osjećaju da im je kvaliteta života umanjena zbog problema u životu.

Unutar savjetodavnog procesa u Psihološkom Savjetovalištu Smokvina u Rijeci osoba se nalazi u sigurnom okruženju gdje može iznijeti svoja najintiminija razmišljanja i osjećaje bez da će ga se osuđivati. Naglasak se stavlja na prednosti i jake strane pojedinca, a manje na slabe strane odnosno nečije nedostatke.

U Savjetovalištu Smokvina savjetovanje je suradnički proces baziran na međusobnom poštovanju i povjerenju.

Savjetovalište je privatno i djeluje u centru grada Rijeke, na adresi Alessandro Manzoni 2.

Naručiti se možete putem mobitela na: 091 553 4580.

Važno: Ukoliko niste u mogućnosti doći na dogovoreni termin molimo odjavite ga najmanje 24 sata ranije radi organizacije posla. U suprotnom, naplaćuje se cijeli termin. Ukoliko psihologinja ne otkaže termin na vrijeme sljedeći termin za klijenta je besplatan. 

Bojana Smokvina, mr spec klinički psiholog

Kako vam možemo pomoći

Savjetovalište Smokvina – usluge

Odrasli
 • stres
 • psihotrauma
 • PTSP
 • tjeskoba
 • depresija
 • žalovanje
 • obiteljsko savjetovanje
 • savjetovanje roditelja u vezi teškoća u odgoju djece
 • problemi u komunikaciji bračnih parova
 • suočavanje sa prekidom partnerske veze ili braka
Mladi
 • emocionalne tegobe mladih
 • teškoće u prilagodbi na razvod roditelja
 • mladi i samopoštovanje
 • razvojne krize mladih
 • odnosi s vršnjacima
 • mladi i identitet
 • profesionalno usmjeravanje, pomoć pri odabiru srednje škole i fakulteta
 • problemi sa pažnjom, učenjem i upamćivanjem gradiva
 • poučavanje tehnikama pamćenja i izradama mentalnih mapa